Sunday, April 28, 2013

Nirvaan shaTakam - mano buddhi ahamkaar...

Sometimes there are no words to describe the feelings but just realize that you are feeling so.


manobudhyahankaar chittaani naaham
na cha shrotrajihve na cha ghraaNnetre
na cha vyombhoomir na tejo na vaayuh
chidaanandroopah shivoham shivoham (2)

shivoham shivoham shivoham shivoham

na cha praaN sangnyo na vai panch vaayuh
na vaa sapt-dhaatur na vaa panch-koshah
na vakpaaNipaadam na chopasthpaayu
chidaanandroopah shivoham shivoham (2)

shivoham shivoham shivoham shivoham

na me dwesh-raagao na me lobh-mohou
mado naiv me naiv maatsarya-bhaavah
na dharmo na chaartho na kaamo na mokshah
chidaanandroopah shivoham shivoham (2)

shivoham shivoham shivoham shivoham

na puNyam na paapam na soukhyam na dukham
na mantro na thirtho na vedaa na yajna
aham bhojanam naiv bhojyam na bhokta
chidaanandroopah shivoham shivoham (2)

shivoham shivoham shivoham shivoham

na mrityurna shankaa na me jaatibhedah
pita naiv me naiv maataa na janmah
na bandhur na mitram gururnaiv shishyam
chidaanandroopah shivoham shivoham (2)

shivoham shivoham shivoham shivoham

aham nirvikalpo niraakaar roopo
vibhutvaacch sarvatra sarvendriyaaNaam
na cha sangatam naiv muktir na meyah
chidaanandroopah shivoham shivoham (2)

shivoham shivoham shivoham shivoham
shivoham shivoham shivoham shivoham
shivoham shivoham shivoham shivoham
shivoham shivoham shivoham shivoham

Singer: Balasubramaniam
Stotra rachayita: Shri Aadi Shankaracharya


No comments: